Disclaimer

Hartje Hoevelaken verleent je hierbij toegang tot de website https://www.hartjehoevelaken.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Hartje Hoevelaken en derden zijn aangeleverd. Hartje Hoevelaken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Wij spannen ons in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen maar wij hebben hiertoe geen verplichting. De inhoud wordt met de grootste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De informatie op de website bevat echter geen juridisch advies. De informatie vervat in deze website wordt alleen aangeboden voor algemene informatieve doeleinden, zonder dat deze informatie op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is of zonder dat voor de juistheid, alomvattendheid, nauwkeurigheid en/of voor de volledigheid ervan expliciet of impliciet een garantie wordt gegeven.
Indien Hartje Hoevelaken verwijst naar websites die door derden worden geëxploiteerd, geeft Hartje Hoevelaken geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. 

Aan onze en deze websites kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij of onze bestuurders, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, distributiepartners, licentiehouders, aangesloten specialisten, tussenpersonen, of anderen dan ook die betrokken zijn bij het creëren, promoten of anderzijds beschikbaar maken van de website en zijn inhoud zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor:

  1. Schade of kosten, van welke aard dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website;
  2. Ontstane schade of kosten door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door de persoon zelf;
  3. Onnauwkeurigheid met betrekking tot de informatie op de website, waaronder prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie van de diensten en producten;
  4. De diensten of producten die de dienstverlenende partner of een specialist aanbiedt;
  5. Schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie;
  6. Directe of indirecte schade, verliezen of gemaakte kosten die voortkomen uit (legale) activiteiten en het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Privacy policy

Op 5 juni 2012 is de telecomwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht websitehouders bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik van zogenoemde cookies. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een eventueel volgend bezoek aan onze website kan deze informatie weer naar onze servers teruggestuurd worden. Indien u geen cookies accepteert, gebruiken we alleen cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren.

Gebruik van sessie cookies
Wij maken op deze website gebruik van zogeheten sessie cookies. Sessie cookies zijn functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Hierdoor krijgen we inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken en welke pagina’s worden bekeken. Met die informatie kunnen we onze website zoveel mogelijk optimaliseren en aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze sessie cookies worden na het afsluiten van uw browser automatisch verwijderd.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale media netwerken Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Hartje Hoevelaken heeft daar geen invloed op. Lees de Privacy Policy van Facebook en Instagram om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken. Deze kunnen afwijken van de cookieverklaring van Hartje Hoevelaken.

Google Analytics
Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Zo kunnen we bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier vindt u ook het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan te kunnen leveren en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie wordt na 14 maanden door ons verwijderd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Deze informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. We hebben Google niet verzocht om uw IP-adres te maskeren. Indien u niet wilt dat er door middel van Google Analytics op onze website (of andere websites) data wordt ingelezen, kunt u bijvoorbeeld deze browser plug-in installeren om Google Analytics te blokkeren.

Verwijderen van cookies
Wilt u geen cookies installeren, dan kunt u dit in de browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of instellingen van uw browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Maakt u dus gebruik van meerdere computers of browsers, dan moet u deze handeling op elke computer en browser herhalen. Op de site van de overheidsinstantie “Waarschuwingsdienst.nl” vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Privacy Statement

Bezoekt u onze website: www.hartjehoevelaken.nl dan verwerken we een aantal persoonsgegevens. Het is voor u en voor www.hartjehoevelaken.nl van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en daarom verwerken en beveiligen wij deze gegevens zeer secuur. Wij vertellen u graag meer in onderstaande Privacy Statement.

We gebruiken uw IP-adres om te analyseren hoe lang en welke pagina’s u van onze website bezoekt en hoe u op onze website terecht bent gekomen. Hiervoor maken we gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Lees hier het privacybeleid van Google Analytics. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel (verbetering van de website) te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hiervoor de minimale bewaartermijn van 14 maanden. Hartje Hoevelaken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ten behoeve van het opsporen van eventuele problemen van onze website en server, bewaren onze servers logfiles. Deze bevatten IP-adressen en worden eens per jaar opgeschoond. Dit doen we om onze website en server veilig en toegankelijk te houden voor u en voor onszelf.

Door middel van cookies worden er persoonsgegevens verzameld die door ons worden gebruikt voor het optimaliseren en beter maken van de website. Meer informatie over cookies, vindt u hierboven.

Via Google en Facebook kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerkt worden. Al deze partijen zijn aangesloten bij het Privacy Shield Programma en voldoen daarmee aan een volgens de Europese Commissie passend beschermingsniveau

Op onze website is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld verzonden, zodat ze niet onderschept kunnen worden.

Via de website kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Nadat u zich heeft aangemeld, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrieven maken we gebruik van het programma MailChimp. MailChimp voldoet aan de EU richtlijnen voor opslag van persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover zie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. Indien u liever geen nieuwsbrieven meer ontvangt, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt direct verwijderd uit onze verzendlijst en maximaal 3 maanden bewaard voor de verwerking van de afmelding

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. In bovenstaande situaties kunt u contact opnemen met: info@hartjehoevelaken.nl

Hartje Hoevelaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:
Hartje Hoevelaken
info@hartjehoevelaken.nl

Ten slotte wijzen wij er nog op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder). Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele versie vindt u altijd op www.hartjehoevelaken.nl.